Contact us now
0456-19095

Tvistlösning

Tvister av olika slag ska i första hand undvikas genom att t ex skriva nödvändiga avtal eller, om det saknas avtal, genom att försöka att nå en överenskommelse i efterhand. Ibland går det dock inte att undvika tvist.

Borgman Juridik har erfarenhet från både förvaltningsdomstol och allmän domstol. Om du ändå skulle hamna i en situation där du måste försvara din rätt i domstol, kan Borgman Juridik hjälpa dig i processen.