Contact us now
0456-19095

Affärsjuridik

Affärsjuridik omfattar de flesta frågor som berör kontraktsförhållanden för företag och privatpersoner.

Borgman Juridik biträder företag och privatpersoner med upprättande av avtal. Det kan till exempel vara:

  • Licensavtal
  • Leveransavtal
  • Uppdragsavtal
  • Sekretessavtal
  • Samarbetsavtal
  • Köpekontrakt


Borgman Juridik hjälper dig vid olika typer av förhandlingar inför t ex  förvärv eller försäljning av en rörelse och fast eller lös egendom.