Contact us now
0456-19095

Rättsskydd

Har du en hem- eller företagsförsäkring med rättsskydd så kan du i många ärenden få ersättning från ditt försäkringsbolag som täcker stora delar ombudskostnaderna.

Borgman Juridik hjälper till med ansökan och kontakt med ditt försäkringsbolag.